Sizi 25-26 Mart 2022 tarihlerinde İstanbul’da Gıda İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GİFT) ile Healthy Life Gastronomy’nin işbirliği ve Türkiye Aşçılar Federasyonunun (TAFED) uygulamalı gösterimleri ile zenginleştireceği Gıda ve Gastronomi İnovasyon Zirvesi ve Gıda Plus Ödül Töreni Etkinliğine davet ediyoruz.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de besleyici gıdaya erişim, artan obezite oranları ve iklim değişikliği hepimizin üzerinde düşünmesi ve acil çözüm üretmesi gereken öncelikli konulardır. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının Türkiye Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Çok Paydaşlı Eylem Planına (2017-2025) göre ülkemizde 70 yaş altı her 5 ölümden bir tanesi ve tüm ölümlerin %89’u bulaşıcı olmayan hastalıklarından kaynaklanmaktadır. Beslenme ve yaşam tarzımızda yapacağımız değişiklikler ile yıllık 20,000 ölüm önlenebilir. Besleyici gıdaya erişim önemli bir insan hakkı problemidir. Besleyici gıdalar dünyada ve ülkemizde yüksek fiyatlı iken kalorisi yüksek gıdalar ise ucuzdur. Gıda sisteminin bu bakış açısıyla yeniden ele alınması zorunludur. Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GİFT) olarak bizler bu sorunun çözümünde gıda inovasyonunun bir araç olarak kullanılabileceğine inanıyoruz. Büyük sorunların çözümleri; ortak akıl, kolektif çaba ve farklı disiplinlerin bir arada çalışmasını gerektirir. Bu nedenle bu organizasyonun düzenlenmesinde GİFT, Healthy Life Gastronomy Platformu ve Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) beraber çalışmaktadır.

GİFT ve Healthy Life Gastronomy Platformu, ülkemizin büyük potansiyel barındırdığı gastronomi sektörünün daha besleyici, daha sağlıklı ve daha çevreci olması için ürünlerin hazırlık aşamasından sunumuna kadar tüm sürecin inovatif bir yaklaşım ile ele alınması gerektiğine inanarak bu konuda TAFED ile birlikte toplumsal farkındalığı artırmaya çalışmaktadır.

Bir başka önemli konu ise gıda tedarik zincirinde ortaya çıkan karbon salınımıdır. Türkiye’de il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2020 yılında %93 iken belde ve köylerde yaşayanların oranı %7’dir. Nüfusun yoğun olduğu yerlerde üretilemeyen gıda uzun yolculuklar sonrası tüketim noktalarına farklı araçlarla taşınmaktadır. Bu taşıma sırasında karbon salınımı ile çevreye zarar verilmekte, yanı sıra ürünün bozulması, çürümesi gibi nedenlerle yüzde 10’ların üzerindeki kayıplar sonucu kıymetli kaynaklarımız israf olmakta ve doğa her gün kendi elimizle tahrip edilmektedir.

Bu gerçekler, gıda üretimi ve dağıtımı sisteminin beslenme, çevre, doğa ve iklim sağlığı açısından dönüşmesi gerektiğine işaret etmektedir. Ancak, dönüşümün kendiliğinden olamayacağı da açıktır. Bu dönüşümün kimden, nasıl ve ne zaman gelmesi gerektiği soruları cevap beklemektedir.

GİFT önderliğinde bu temel tespit ve değerlendirmeler ışığında, aşağıdaki konuların ele alınacağı iki gün sürecek bir etkinlik planladık.

  • Bu dönüşüme kim öncülük etmeli?
  • Çevre sağlığına duyarlı, daha az maliyetli, daha az kalorili, düşük şeker ve yağ oranına sahip gıdalar üreten ya da bu yönde inovasyon çalışmaları yapan çok uluslu şirketler değişimin lokomotifi olabilirler mi?
  • Daha sağlıklı ve daha az maliyetli gıda üretimini vadeden gönüllü küçük ve büyük ölçekli yerel firmalar mı bu değişimi başlatmalı?
  • Yoksa, startup şirketlerin etsiz hamburger üretmek gibi inovatif yaklaşımları mı sistemi dönüşüme zorlayacak?
  • Tüketici mi bu dönüşümü talep edecek?
  • Tüketici ve firmalardan böyle bir talep gelmiyorsa, bu dönüşüm devletler veya uluslararası kuruluşlar tarafından bir kısım politika araçları kullanılarak mı yönlendirilecek?
  • Temel ve büyük çapta bir dönüşüm için üniversiteler ve AR&GE kuruluşlarının altyapıları yeterli mi?
  • Alternatif politika setlerini araştırarak kendi içinde organize olup baskı oluşturacak sivil toplum örgütleri bu dönüşümde rol oynamaya hazır mı?
  • Yoksa anılan tüm paydaşlar yetersiz beslenme ve obezite ile mücadele etmek, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler bulmak, verimliliği artırmak ve gıdaya yönelik kültürü değiştirmek için birlikte mi çalışmalı?

Etkinliğin ilk gününde sorunu etraflıca ele alan konuşma ve sunumların yapılacağı paneller düzenlenecektir. İkinci gün ise “Türkiye’nin ‘2030 gastronomi yol haritasına” rehberlik edecek sunumlar, interkatif çalışmalar, üretici firmalar ile uygulayıcıların buluşacağı etkinlikler yer alacaktır.

İki gün sürecek program GIDA+ İnovasyon Ödülleri ile 26 Mart akşamında taçlandırılacaktır.

Küresel gıda güvenliğini sağlayacak, yetersiz beslenme ve obezite sorununu çözecek tek bir çözüm yoktur ancak sürdürülebilir yenilikler önemli bir etki yaratabilir. GIDA+ ödüllerinin beslenme ve obezite sorununa bakış açımızı değiştireceğine ve inovasyonun gücü konusunda farkındalık yaratacağına inanıyor ve katılımınızla girişimimizi onurlandıracağınızı umuyoruz.

Gıda ve Gastronomi İnovasyon Zirvesine sponsor olmak için tıklayınız.

Bir “Gıda, İçecek ve Tarım Platformu” olarak temelleri atılan GIFT, sektörde politika oluşturma süreçlerine katkıda bulunmayı hedefleyen alanındaki ilk ve tek düşünce kuruluşudur.

GIFT’in misyonu; tarım ve gıda sektöründe girişimciliği, yenilikçi yaklaşımları teşvik etmek, çevreye ve doğaya saygılı üretim teknolojileri ile toplum sağlığının korunmasında rol oynayabilecek sağlıklı ve sürdürülebilir gıda üretiminin yaygınlaşmasına aracılık etmektir.

Gıda+ Başvuru Formu