III. GIDA VE TARIM POLİTİKALARI KONFERANSI

 

BÜYÜK BULUŞMA ADANA’DA GERÇEKLEŞTİ: Türkiye’nin Gıda Ve Tarım Zirvesi’nde Kimler, Ne Konuştu?

Türkiye’nin en büyük gıda ve tarım buluşması, 5- 6 Kasım 2019 tarihlerinde, Gıda İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GİFT)’in ev sahipliğinde, Adana’da gerçekleşti. Programa, yurt içi ve yurt dışından üretim, kamu, endüstri, iş dünyası, akademi, sivil toplum, teknoloji alanlarında uzmanlık ve deneyim sahibi 50’nin üzerinde konuşmacı ve 400’e yakın izleyici katıldı. Sermin Baysal Ata’nın sunumuyla gerçekleşen buluşmada tarım-gıda sektörlerinin dünü, bugünü ve geleceği konuşuldu.

GİFT olarak kurulduğumuz günden bu yana, gıda ve tarım alanında herkes için doğru, güvenilir, tarafsız bilgi üretmeye; alanın sorunlarına, günü kurtarmak yerine, uzun vadede çözüm bulabilmek hedefiyle var gücümüzle çalışıyoruz. Bizler, doğru yöntem ve düzenlemelerle çok şey başarılabileceğinden eminiz. Bu anlayışla, devletin karar veren otoritelerinden davet beklemeden, kendi inisiyatifimizle her yıl bir masa kuruyor ve tarım-gıda politikalarına katkı sunmaya istekli tüm tarafları bir araya getiriyoruz. Bu sayede, politikaları üretenlere, strateji oluşturmalarında destek olmak istiyoruz. Çünkü bu iş dünyada böyle yapılıyor. Farklı coğrafyalardan farklı ülkelerde, karar alıcılar sivil toplum kuruluşları ya da akademisyenler tarafından desteklenip besleniyor ki, bu kararlar bir aklın, bir verinin eseri olabilsin. Üç yıldır büyük emeklerle hayata geçirdiğimiz Tarım ve Gıda Politikaları Konferansı, işte tam da bu anlayışın ürünü. Programın içeriğinin belirlenmesinden, davet edilen konukların seçimine, her bir oturumun organizasyonundan, çıktıların titizlikle toplanmasına her bir adımın arkasında aylarca süren bir ekip çalışması duruyor. Bu yıl, bereketli topraklarıyla ülkemizin dört mevsim tarım-gıda ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Adana’daydık. Yeni dünyanın ihtiyaçlarına hitap eden, üretici, sanayici ve tüketicinin beklentilerini bir arada gözetebilen, bütüncül ve kalıcı tarım gıda politikaları için neler mümkün, bir arada neler yapabiliriz diye sorduk.

NELER KONUŞTUK?

5 Kasım 2019

Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalık Özel Oturumu

Doç. Dr. Y. Benal Öztekin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü; Tarım makinelerinin güvenli kullanımı nasıl sağlanır?

Selma Koç, T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı- İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı; Tarım kimyasallarının güvenli kullanımı nasıl sağlanır?

Gülçin Çelik Kızıldağ, T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı- İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı; Acil durum ve kaza durumunda ilk yardım nasıl yapılır?

Ceren Tosyalı, ILO; Tarımda işçi sağlığı ve güvenliği ve mevsimlik tarımda çocuk işçiliği

Sunum

Prof. Dr. Celile Özçiçek Dölekoğlu, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi; Gıdamızı gelecek kuşaklara nasıl aktarırız? Gıda israfının boyutları nereye uzanıyor?

İkili Tartışma

Moderatör: Hüseyin Doğançukuru; Eylül Ululular | Kaan Güçel; Z kuşağı tarım ve gıda sektörünün geleceğini nasıl görüyor?

İkili Tartışma

Murat Sungur Bursa, Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı | Ali Gökçelik, CEO, GT Sürdürülebilir Yaşam ve Enerji Ltd.;  Sürdürülebilir tarım ve gıda politikalarını tedarik zinciri üzerinden planlamak neden önemli?

Sunum

Doç. Dr. Thompson Wyatt, FAPRI, Missouri Üniversitesi; ABD’de tarım piyasası koşulları ve tarım politikaları yapım süreci nasıl işler?

İkili tartışma

Mehmet Uluğtürkan, Gazeteci | Can Sezen, Anavarza Bal Genel Müdürü; Tarım ve gıda politikaları, katma değerli gıda üretimini destekleyecek şekilde nasıl geliştirilebilir?

Sunum

François Viel, Fransa Büyükelçiliği Tarım Müşaviri; Agroekoloji: Hangi politikalar, çiftçilerin ekonomik verimliliği doğrultusunda tarımın sürdürülebilir kalkınmasına yardımcı olur?

Sunum

Dr. Peter Bohlen, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara, Gıda ve Tarım Müsteşarı, Ekonomi ve Ticaret Bölümü Başkan Yrd.; Almanya’da tarım sektörü nasıl işliyor, tarım politikalarının organizasyon yapısı nasıl şekilleniyor?

Panel I :Türkiye tarım-gıda politikalarında nerede duruyor; nereye bakıyor? Doğrular, yanlışlar ve yapılması gerekenler neler?

Moderatör: Prof. Dr. Fahri Yavuz, Atatürk Üniversitesi

-İsmail Kemaloğlu, İK Danışmanlık; Tarımı ürünü fiyatları üretici ve tüketiciyi memnun edecek şekilde nasıl belirlenir?

-Ayten Çöl; Çiftçiliğe itibarı nasıl iade edilir, genç nesil mesleği nasıl sahiplenir?

-Sinem Özkan Başlamışlı, Genç Çiftçi; Çukurova çiftçisini daha rekabetçi hale getirecek tarım politikaları neler olabilir?

-Onur Homurlu, Genç Çiftçi; Yeni nesil çiftçiler gelecekte nasıl tarım politikaları hayal ediyor?

-Doç. Dr. Nedret Durutan Okan, Uluslararası Tarım, Kırsal Kalkınma ve Doğal Kaynaklar Danışmanı; Türk tarımında gelişmeler ve geleceğe bakış

6 Kasım 2019 Salı

Sunum

Samet Serttaş, GİFT Yönetim Kurulu Başkanı; Türkiye Tarımının Dünü, Bugünü ve Yarını

Sunum

Ahmet Volkan GÜNGÖREN, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı V.; Tarım ve Orman Bakanlığının uluslararası tarım ve gıda politikalarına nasıl bakıyor?

Panel II: Şehirleri Besleyecek Modern ve Kalıcı Gıda Sistemleri Topraktan Kente Nasıl Kurulur?


Moderatör: Prof. Dr. Erdoğan Güneş, Ankara Üniversitesi; Sürdürülebilir gıda sistemleri için nasıl tarım politikaları geliştirmeliyiz?

-Hasan Özkan, Sunar Mısır, CEO; Gıdayı üretenlerle işleyenler arasında nasıl bir işbirliği kurulabilir? Sözleşmeli çiftçilik bize ne vadediyor?

-Mutlu Doğru, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı; Artan tüketici taleplerini karşılayacak tarım arazisi ve teknolojiye sahip miyiz?

-Tahir Büyükhelvacıgil, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı; Yeni gıda sistemlerinde ürün planlaması nasıl yapılmalı; ithalat, üretimin alternatifi olabilir mi?

-İlker Güney, Meyve Suyu Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı; Tarım ve gıdada risk yönetimi neden önemli, tedarik zinciri üzerinden nasıl tasarlanabilir?

Sunum

Osman Baytaroğlu, Agrovisio; Yeni teknolojileri kullanarak üretim tahmininde bulunmak, ürün fiyat oluşumunu nasıl etkiler?

Panel III: Güvenilir, Sağlam, Dirençli Tarım-Gıda Piyasa Sistemi Nasıl Kurgulanır?


Moderatör: Mehmet Uluğtürkan, Gazeteci

Ferhat Pişmaf, Ziraat Bankası; Çiftçiye kalıcı finansman sağlayacak kredi sistemleri ve alternatif fon kaynakları nasıl geliştirilir?

Şahin Bilgiç, Adana Ticaret Borsası

Dr. Necla İ. Küçükçolak, TÜRİB Genel Müdür Yardımcısı

Uğur Kızıler, Kızıler İnşaat; Makul fiyat oluşumu için lisanslı depolama ve ürün ihtisas borsaları çözüm olabilir mi?

Gökhan Gürbüz, TMO, Alım ve Muhafaza Dairesi Başkan Vekili

Sunum

Erol Esmen, Bayer; Tarım teknolojileri çiftçi maliyetlerini azaltıp, verim artışı sağlayabilir mi? Hangi politika araçları geleneksel çiftçilikten modern tarıma geçişe öncülük edebilir?

 

Panel IV: Endüstriyel Tarım Ürünlerinde Sağlam ve Dirençli Piyasa Sistemi Nasıl Oluşturulur?

Moderatör: Prof.Dr. Ömer Faruk Emeksiz, Çukurova Üniversitesi

Rafet Milli, Pakmil Yağ ve Pamuk Sanayi İşletmeleri A. Ş.

Zeki Kıvanç, Adana Sanayi Odası Başkanı

Esma Doğan Yaldız, Arı Tarım Yönetim Kurulu Üyesi

Sunum

Luc Peeters, Belorta Temsilcisi; Sebze ve meyve pazarlamasının hal’i fiyatları nasıl etkiliyor? Belçika Hali’nin işleyişi bize nasıl ilham olur?

İkili Tartışma

Moderatör: Samet Serttaş, GİFT YKB

Tim Breese, Yeni Zelanda Büyükelçiliği Müsteşarı | Yusuf Üstün, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Başmüfettişi; Küçük çiftçi ile büyük işletme bir arada nasıl iş görür? Girdi maliyetini düşürmede kooperatifler nasıl rol oynayabilir? Yeni Zelanda ve Türkiye’den başarı hikayeleri

Sunum

Prof. Dr. Suat Irmak Nebraska Üniversitesi; Teknolojinin tarımda verimliliği artıracak doğaya duyarlı imkanları neler?

Panel V: Tarım ve Gıda Teknolojinin Kanatlarıyla Uçabilir mi? Yeni Fırsatlar ve İmkanlar Neler?

Moderatör: Esra Özden, Girişimcilik Ekosistemi Derneği Başkanı

Murat Sartaş, Wageningen Üniversitesi; Tarım ve Gıda teknolojilerinin büyük ölçekli kullanımı: Afrika, Asya ve Güney Amerika uygulamalarından çıkarılan dersler

Rahmi Çakarız, BASUSAD Başkan Vekili; İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini önlerken tarımsal üretimi nasıl artıracağız?

Emrah İnce, TEKFEN Tarım; Tarımda Teknoloji ve Türkiye Uygulamaları

Tanzer Bilgen, Doktar

Seçil Balçık, İntegro, Özel Müşteriler Müdürü

Bill Horan, Çiftçi