Kaynak ve Harcamalarımız

Kaynaklarımız

 

GIFT olarak yönetim ve karar alma süreçlerinde katılımcılığı esas aldığımız gibi, kaynak yaratma konusunda da çeşitliliği, şeffaflığı ve hesap verebilirliği önemsiyoruz. Bugüne kadar aşağıda belirtilen kaynaklar üzerinden finansman sağladık;  bundan sonraki süreçte de bu kaynakları kullanarak faaliyetlerimize devam edeceğiz.

Harcamalarımız

 

GIFT olarak, personel, yönetim ve idari giderleri asgari düzeyde tutuyor; kaynaklarımızı, gıda-tarım alanında yürüttüğümüz araştırma, proje ve savunuculuk çalışmaları için kullanmayı önceliyoruz. Bu amaçla, kalıcı yönetim ve idari personeli istihdamı yerine, kaynaklarımız ile proje ve çalışmalarımızın ana hedefleri doğrultusunda proje-bazlı esnek istihdam modelini benimsiyoruz.