Kaynak ve Harcamalarımız

Kaynaklarımız

GIFT olarak yönetim ve karar alma süreçlerinde katılımcılığı esas aldığımız gibi, kaynak yaratma konusunda da çeşitliliği, şeffaflığı ve hesap verebilirliği önemsiyoruz. Bugüne kadar aşağıda belirtilen kaynaklar üzerinden finansman sağladık;  bundan sonraki süreçte de bu kaynakları kullanarak faaliyetlerimize devam edeceğiz.

 • Avrupa Birliği’nden sağlanan mali yardım ve destekler
 • Uluslararası kuruluşlardan sağlanan mali yardım ve destekler
 • Yabancı misyonlardan sağlanan mali yardım ve destekler
 • Ekonomik ve tarımsal kalkınma amaçlı hibe ve destekler
 • Proje ve inisiyatif bazlı sponsorluklar
 • Konferans, çalıştay ve diğer aktiviteler için sağlanan sponsorluklar
 • Bilimsel araştırma ve çalışmalara yönelik olarak sağlanan destekler

 

2018-2019 döneminde elde etmiş olduğumuz kaynakların dağılımı aşağıdaki gibidir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIFT olarak, personel, yönetim ve idari giderleri asgari düzeyde tutuyor; kaynaklarımızı, gıda-tarım alanında yürüttüğümüz araştırma, proje ve savunuculuk çalışmaları için kullanmayı önceliyoruz. Bu amaçla, kalıcı yönetim ve idari personeli istihdamı yerine, kaynaklarımız ile proje ve çalışmalarımızın ana hedefleri doğrultusunda proje-bazlı esnek istihdam modelini benimsiyoruz.

Harcamalarımız

Bugün için sürdürdüğümüz ve geleceğe yönelik planladığımız harcama kategorileri aşağıdaki gibidir:

 • Araştırma ve politika geliştirme
 • İletişim ve savunuculuk
 • Paydaş ve karar vericilere erişim
 • Ulusal ve yerel organizasyonlar
 • İnsan kaynakları
 • İdari ve yönetsel giderler