I. GIDA VE BESLENME KONFERANSI- VİDEO GALERİSİ

Açılış Konuşmaları


 
 Keynote – Endüstri 4.0 çağında Adaptasyon

Panel 1: Sanayi 4.0 Çağında Tarım


Panel 2: İnovasyon Yolu 


 Panel 3: Gelecekte Tarım ve Tarımın Yeni Yüzü
 

Panel 4: Gıda Tercihlerinde Yeni Trendler ve Gıdaya Erişim


Panel 4: CEO Değerlendirmesi