Açılış Konuşmaları

 


 Keynote – Endüstri 4.0 çağında Adaptasyon

 


Panel 1: Sanayi 4.0 Çağında Tarım

 


Panel 2: İnovasyon Yolu 

 


 Panel 3: Gelecekte Tarım ve Tarımın Yeni Yüzü


Panel 4: Gıda Tercihlerinde Yeni Trendler ve Gıdaya Erişim

 


Panel 4: CEO Değerlendirmesi