Hizmetlerimiz

Tarım ve gıda alanında politika üretenler ile katkı sunmaya tüm tarafların bilgi, veri, uzmanlık ihtiyacını karşılamak için varız.

  • Tanımadığımız şeyden çekinir, geri dururuz. Türkiye’deki tarım varlığımız hakkında yeterli farkındalık ve bilgimiz yok; doğru kullanım ve işleme yöntemlerini tanımıyoruz. Teknolojiye mesafeli, yenilikçi yaklaşımlara önyargılıyız. Bize göre, objektif veri olmadan ihtiyaçlarla çözümleri buluşturabilmek gerçekçi değil. Üreticiler, işleyiciler ve tüketiciler için doğru, güvenilir, tarafsız bilgi üretiyoruz.

İçeriklerimizi incelemek için lütfen tıklayınız.

 

  • Dünyada üretilen güncel uzmanlık ve tecrübeye kulak vermeden başarmak zor. Bize göre, ileri görüşlü tavır alabilmek için, yeniliğe açık zihinle çalışmak gerek. Güvenilir, ihtiyaca ve veriye dayalı uzun vadeli projeksiyon çalışmaları yapıyoruz. Etki analizleri ve karşılaştırmalı modeller üreterek somut çözüm önerileri ortaya koyuyoruz:

Teklif almak için bizimle iletişime geçin.

 

  • Sorunlar varsa çözmek için politika da var. Doğru yöntem ve akılcı düzenlemelerle çok şey başarılabilir. Bize göre çözümler, yalnız söz ve yetki sahiplerinden beklenmemeli. Masabaşında değil sahada çalışıyoruz. Tarım ve gıda politikalarının katkı sunmaya istekli tüm taraflarını bir araya getiriyoruz. Yalnız güncelin peşinde koşmuyor, gerçek tartışmalara da alan açıyoruz.

Her sene gündemi değiştiren Türkiye’nin en büyük tarım, gıda ve beslenme buluşmalarımız hakkında bilgi alın.

1. Gıda ve Beslenme Konferansı

2. Tarım Gıda ve Beslenme Politikaları Zirvesi

 

5-6 Kasım 2019’da Adana’da gerçekleşecek 3. Tarım ve Gıda Politikaları Konferansımızın içeriğini inceleyin ve programa katılmak için kaydolun:

www.gift2019.org

 

  • Ortak sorunları çözmek için plan ve koordine içinde hareket etmek gerek. Bize göre, “bir arada davranabilme” işini hakkıyla öğrenip uygularsak, karar verenleri beklentilerimiz doğrultusunda etkileyebiliriz. Üretici, işleyici ve tüketicilerin ortak taleplerini karar vericilerin gündemine sokuyoruz:

Çiftçi ve Gıda Endüstri Dernekleri Arasındaki Politika Diyaloğu ve Ortak Savunuculuk Perspektifinin Güçlendirilmesi Projesi