Hedeflerimiz

•Tarım ve Gıda sektöründeki sorunları doğru tespit etmek
•Birlikte hareket etme kabiliyeti kazanmak
•Tarım ve Gıda sektöründe bilgi kirliliğini azaltmak
•Etkili savunuculuk çalışmaları yapmak
•Politika yapım sürecine katılabilmek