Hassas Tarım

Hassas Tarım (precision farming); teknolojik yöntemler ile toprağın kalitesini ve üretimini artırmayı amaçlayan bir yöntemdir. Hassas tarım, gübre ve ilaç kullanımını azaltmak, buna bağlı çevre kirliliğini azaltmak ve biyoçeşitliliği desteklemek, ürün veriminin artırılarak kısa zamanda kaliteli ürün oluşumuna destek vermek gibi amaçlara sahiptir. 

 

Uydu görüntüsü ile tarlayı izleme, mahsülleri kontrol etme, buna ek olarak tarım arazilerinde sensörlerin ve drone’ların kullanılması hassas tarım uygulamalarına girmektedir. Bu şekilde çiftçiler değişen dış koşullara karşı ürünlerini takip edebilmektedir. Yüksek maliyet, küçük ölçekli üreticilerde etkili kullanamama, bilgi ve teknolojiye dayalı uzmanlık gerektirmesi nedeniyle hassas tarım uygulaması çok fazla kullanılamamaktadır. 

 

Tarım 4.0 kavramı ile bahsedilen, hassas tarımın gelişimi ile ilişkili bu tanım; üretimi iyileştirmek ve optimize etmek için veri kullanımından başlayarak, en son teknolojileri birbirine bağlayan tüm araçları ve stratejileri kapsamaktadır. 

Küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliğinin getirdiği kuraklık, toprakların verimsizleşmesi gibi üretimi engelleyecek problemlerde, hassas tarım uygulamaları büyük önem kazanmaktadır. 

Birey ve çevre sağlığı için daha yararlı bir uygulama olan hassas tarımın gelişmesi bilgi düzeyinin artışı ve yaşam tarzlarının gelişmesi ile mümkündür. Tarım işletmelerinin sermayesi arttıkça, hassas tarım uygulamalarına yönelme sıklıkları artacaktır. 

 

Kaynaklar

 

  1. Precision farming: what is it and what benefits does it offer? January 27, 2021. https://www.mccormick.it/as/precision-farming/ 
  2. Why farmers today need to take up precision farming? May 21, 2019. https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/why-farmers-today-need-to-take-up-precision-farming-64659