II. Gıda ve Gastronomi İnovasyon Zirvesi 27-28 Nisan 2023 Mustafa Kemal Kültür Merkezi/İstanbul

Pandemi ile alan dışından uzmanların gündemine hızla giren tarım ve gıda sektörü, krizler çağında kendini bizlere korkutucu şekilde hatırlattı. Başka sektörlerde yaşanan tedarik sorunlarının aksine, gıda tedarik zincirinde yaşanan bozulmalar uluslararası bir sorun olarak başta BM ve G20 ülkelerinin en önemli gündem maddesi oldu. Açlık ile savaştaki küresel kazanımlarımızın aslında ne kadar kırılgan olduğunu yaşayarak tecrübe ettik.

Yüksek ve artan gıda fiyatları, bir ailenin gıda güvenliği için acil bir tehdit oluşturmakta ve toplum sağlığını da baltalamaktadır. Pandemi öncesi 2019 yılında 95,1 olan FAO Gıda Fiyatları Endeksi 2022 yılı Kasım ayında 135,7’ye yükselmiştir. 3 yıllık kümülatif artış %40’ın üzerindedir. Tahıl ve bitkisel yağlarda bu oran %50’yi de aşmaktadı

Gelişmiş ülkeler arasında bile tedarik zincirinde yaşanan aksaklıka beraber çocuk ve yaşlı beslenmesinde tecrübe edilen sorunlar bize tarım, gıda ve gastronomi sektörüne stratejik bir bakış açısı için multidisipliner, çözüm odaklı ve küresel bir bakış açısının gerekliliğini hissettirdi.

Diğer yandan bu çağda hiç azalmadan ardı ardına gelen krizlerden bir tanesi var ki her gün korkutucu yüzünü bize gösteriyor. Sıra dışı hava olaylarının sayısındaki artış, yıl içinde kurak geçen gün sayısının hızla artması, başta su ve karbon ayak izi konusunda gecikmeden önlemler almamız gerektiğini ortaya koydu.

 

Dünya’da dinamikler değişiyor, En Çok Gıda Etkileniyor

 

Eş zamanlı ekonomik durgunluk ve yüksek gıda fiyatları enflasyonu, gelişmekte olan ülkelerdeki bebekler ve çocuklar için sağlık risklerini artırmaktadır. Gıda fiyatları enflasyonunun sebebi ne olursa olsun -ekonomik kriz, tedarik zinciri sorunları, savaşlarla ilgili aksamalar, kurumsal vurgunculuk- sonuçları korkunç olabilir; özellikle de fakirler arasında.

Tüm çocukluk ölümlerinin %50’sin yetersiz beslenme kaynaklıdır. Bu arada, anne beslenmesi bir çocuğun gelişimi için kritik öneme sahiptir. Düşük doğum ağırlığı, erken doğum ve intrauterin büyüme kısıtlaması (IUGR veya FGR) bebekleri doğumdan önce ve sonra çeşitli sağlık sorunları açısından yüksek risk altına sokmaktadır. Artan bulaşıcı hastalık riski, halk sağlığının toplumun tüm üyelerinin sağlığına bağlı olduğunu hatırlatan bu sonuçlardan biridir. Dikkate alınması gereken bir diğer faktör de mikrobesin eksikliğidir. A vitamini takviyeleri çocuk ölümlerini %30 oranında azaltabilir ve çinko takviyeleri bir ila üç yaş arası çocuklarda ölüm oranlarını %18 azaltılabilir iken bu alanda etkin kamu politikaları oluşumu için gerekli siyasi irade ve ekonomik desteğin nasıl sağlanması gerektiği tartışılmaya muhtaçtır.

Pandemi sırasında deniz ticaretinin neredeyse durma noktasına gelmesi ve ardından Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle tahıl ve yağlık tohumların tedariğinde yaşanılan sıkıntılar küresel gıda güvenliği için yeni yaklaşımları zorunlu hale getirdi. İklim krizi nedeniyle fosil yakıtlı ekonomiden üretim ve yenilikçilik odaklı ekonomiye geçiş, artan yeşil enerji yatırımları ile küresel sermaye ve nüfus hareketleri de hesaba katıldığında gıda ve tarımda büyük bir dönüşüm yaşanacağı ve yeni bir düzenin oluşacağı görülüyor.

Bu dönüşümün ilk sinyali yakın bir bölgemizde gerçekleşmektedir. Körfez ülkelerinde fosil yakıtlı ekonomiden üretim ve yenilikçi odaklı ekonomiye geçiş, artan yeşil enerji yatırımları küresel sermaye ve nüfus hareketlerinin bu bölge üzerinde yeni bir düzen oluşturacağını gösteriyor

 

Tüketiciler ne istiyor?

 

Gezegeni ve Dünyayı saran birçok problemin yanı sıra, tüketicinin talepleri de farklılaştı. Oxford Sözlüğü’nün 2022 yılının kelimesi olarak seçtiği “Goblin Mode” bizlere artık tüketimin kurallara uymadan, keyiflerince ve tembelce yaşamanın öne geçtiğini, tüketicilere dayatılan normların dışına çıkıldığını gösteriyor. Bu durumun önümüzdeki yıllarda, tarım ve gıda sektöründe ne gibi talepleri getireceğini göreceğiz.

 

Teknolojinin Etkisi

 

Tarım, gıda ve beslenme bilimi, yapay zeka teknolojilerinden beslenmeye başladı. Yapay zeka teknolojileri, tohumu, besini ve bireyi daha “kişiselleştirerek” çözümleri hızla ortaya koyacak gibi görünüyor.

Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz gıda+ ödüllerinin öncesinde gıda ve gastronomi zirvesinde sağlıklı ve besleyici gıdaya erişimin azalması, obezite oranlarının artışı ve iklim krizi; tarım ve gıda sistemlerinin dönüşümünün hızlanması konularına odaklanmış ve döğüşüm için inovasyon temelli bir yol haritası gerekliliğini ortaya koymuştu.

 

da, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GIFT)’in Rolü

 

Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GIFT) olarak, 2017’den beri besleyici gıdaya erişimdeki eşitsizliği önemli bir insan hakkı problemi olduğunu ve tarım ve gıda sisteminde inovasyonun krizler ortamında bir araç olarak kullanılabileceğini aktarmaktadır.

 

Peki dönüşüm nasıl olacak?

 

Sağlıklı ve besleyici gıda, sağlıklı bir toplum ve sürdürülebilir bir gıda tedarik zinciri oluşturmak için dönüşümün kimden, nasıl ve ne zaman gelmesi gerektiğini, düzenlediğimiz birçok etkinlik ve zirvede dile getirmekteyiz. Geçen yıl ana temalarda ortaya konulan bir çok güzel fikrin ve öncü sunumların bu yıl politika metinleri olarak kamuoyuna duyurulması hedeflenmektedir. İyi uygulamaları dinlemek, genç girişimcilerin bu alandaki ufuk açıcı fikirlerinden ilham almak 2023 yılı konferansının ana hedeflerinden olacaktır. Krizler çağında tarım ve gıda sektöründeki

 

  • Bu dönüşüme kim öncülük etmeli?
  • Çevre sağlığına duyarlı, daha az maliyetli, daha az kalorili, düşük şeker ve yağ oranına sahip gıdalar üreten ya da bu yönde inovasyon çalışmaları yapan çok uluslu şirketler değişimin lokomotifi olabilir mi?
  • Daha sağlıklı ve daha az maliyetli gıda üretimini vadeden gönüllü küçük ve büyük ölçekli yerel firmalar mı bu değişimi başlatmalı?
  • Birkez daha anladık ki küresel kurumlar, devletler çözümün bir parçası olmadığında büyük krizleri çözmek son derece zor hale geliyor. Küresel oyun kurucuların gündemine bu konuları sürekli nasıl taşıyacağız. Tarım ve gıda politikaları artık bir üretim ve tüketim problemi olmanın ötesinde uluslarası ilişkiler ve siyaset biliminin gündemi haline kalıcı olarak gelmeli mi? Tarım ve gıda üretimi çiftçi refahı ve tüketici sağlığının çok ötesinde stratejik bir bakış açısı ile nasıl ele alınabilir
  • Dikey tarım, böceklerden protein, döngüsel ekonomi yaklaşımlı üretim modelleri yerinde üretim ve tüketim politikaları sorunların bir çözümü olabilir mi?
  • Yoksa, start up şirketlerin etsiz hamburger üretmek gibi inovatif yaklaşımları mı sistemi dönüşüme zorlayacak? Tüketici mi bu dönüşümü talep edecek?
  • Tüketici ve firmalardan böyle bir talep gelmiyorsa, bu dönüşüm devletler veya uluslararası kuruluşlar tarafından bir kısım politika araçları kullanılarak mı yönlendirilecek?
  • Temel ve büyük çapta bir dönüşüm için üniversiteler ve Ar&Ge kuruluşlarının altyapıları yeterli mi? Alternatif politika setlerini araştırarak kendi içinde organize olup baskı oluşturacak sivil toplum örgütleri bu dönüşümde rol oynamaya hazır mı?
  • Yoksa anılan tüm paydaşlar yetersiz beslenme ve obezite ile mücadele etmek, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler bulmak, verimliliği artırmak ve gıdaya yönelik kültürü değiştirmek için birlikte mi çalışmalı?
  • Multidisipliner birçok konu ve konuk ile tartışılacak ve somut çıktılar üretmeyi amaçlayan konferansın arından GIDA+ İnovasyon Ödülleri 27 Nisan 2023 Perşembe akşamında dönüşümün lokomotifi olacak yenilikçi ürün ve firmalların alacağı ödüllerle taçlandırılacaktır.

 

İşte tüm bu sorulara cevap niteliğinde, Gıda ve Gastronomi İnovasyon Zirvesi ve GIDA+ Ödülleri’nin beslenme ve obezite sorununa bakış açımızı değiştireceğine ve inovasyonun gücü konusunda farkındalık yaratacağına inanıyor, katılımınızla girişimimizi onurlandıracağınızı umuyoruz.

 

 

 

Gıda ve Gastronomi İnovasyon Zirvesine sponsor olmak için tıklayınız.

Bir “Gıda, İçecek ve Tarım Platformu” olarak temelleri atılan GIFT, sektörde politika oluşturma süreçlerine katkıda bulunmayı hedefleyen alanındaki ilk ve tek düşünce kuruluşudur.

GIFT’in misyonu; tarım ve gıda sektöründe girişimciliği, yenilikçi yaklaşımları teşvik etmek, çevreye ve doğaya saygılı üretim teknolojileri ile toplum sağlığının korunmasında rol oynayabilecek sağlıklı ve sürdürülebilir gıda üretiminin yaygınlaşmasına aracılık etmektir.

Gıda+ Başvuru Formu