GASTRO MİLLİYETÇİLİK

Gastro-milliyetçilik veya mutfak milliyetçiliği, milliyetçiliği ve ulusal kimliği teşvik etmenin bir yolu olarak gıdanın ve tarihinin, üretiminin, kontrolünün, hazırlanmasının ve tüketiminin kullanılmasıdır. İki veya daha fazla bölge veya ülke arasında, belirli bir yemeğin veya müstahzarın bu bölgelerden veya ülkelerden biri tarafından talep edilip edilmediği ve diğerleri tarafından benimsenip benimsenmediğine ilişkin tartışmaları içerebilir. Atsuko Ichijo ve Ronald Ranta, yiyecekleri “temelde politik” ve “çeşitli düzeylerdeki siyasi güçlerin ilgilendiği temel metalardan biri” olarak adlandırdılar. Yemek tarihçisi Michelle T. King, mutfağın doğal bir odak noktası olduğunu öne sürüyor. Milliyetçilik çalışmaları için, 21. yüzyılın ilk on yılında bu türden düzinelerce tedaviye işaret ediyor. Ayrıca Asya’nın mutfak milliyetçiliğinin özellikle yoğun olduğunu savunuyor.   Gastromilliyetçilik örnekleri arasında devlet organlarının çabaları, sivil toplum kuruluşları, işletmeler ve iş grupları ve bireylerdir. Gastromilliyetçilik, ulusal bağlılığın duygusal gücünü yaratmak ve sürdürmek için gıda üretimi, dağıtımı ve tüketiminin kullanımını tanımlayan yeni bir kavramdır. Ayrıca gastromilliyetçilik, gıda üretimi ve pazarlamasında milliyetçi duyguların kullanımını ve etkisini ele alır. Gastro-milliyetçilik açısından yemek, kolektif kimliğin temel bir yönüdür. Bu itibarla, yerelleştirilmiş yemek kültürlerini milliyetçi projelerle birleştirmenin politik dinamiklerini keskin bir şekilde ortaya çıkardığı için bu kavram özellikle küresel ve ulus ötesi pazarlar bağlamında faydalıdır.

Kaynaklar:

1.https://en.wikipedia.org/wiki/Gastron

2.ationalismhttps://onlinelibrary.wiley.com/

Gastro Milliyetçilik

GASTRO MİLLİYETÇİLİK Gastro-milliyetçilik veya mutfak milliyetçiliği, milliyetçiliği ve ulusal kimliği teşvik etmenin bir yolu olarak gıdanın ve tarihinin, üretiminin, kontrolünün, hazırlanmasının ve tüketiminin kullanılmasıdır. İki veya daha fazla bölge veya ülke arasında, belirli bir yemeğin veya müstahzarın bu bölgelerden veya ülkelerden biri tarafından talep edilip edilmediği ve diğerleri tarafından benimsenip benimsenmediğine ilişkin tartışmaları içerebilir. Atsuko Ichijo…

devamını oku

Gastro Diplomasi

GASTRO DİPLOMASİ Resmi bir terim olarak gastrodiplomasi sadece 2000’li yılların başlarından beri varken, mutfak diplomasisi uygulaması MÖ 4. yüzyıldan beri yürürlüktedir. Gastrodiplomasi, sadece diplomatları değil, daha geniş bir kamu kitlesini hedef alırken, uygulamanın köklerinin daha geleneksel mutfak diplomasisi sanatında olduğu tartışılabilir. Eski Yunan krallığı Makedonya’nın kralı olan Büyük İskender, hem yabancı hem de Atinalı büyükelçileri…

devamını oku

Gastro Turizm

GASTRO TURİZM Yemek veya yemek turizmi, hem yakın hem de uzak, benzersiz ve unutulmaz yeme ve içme deneyimlerinin arayışıdır. Mutfak turizmi tarım turizminden farklıdır, çünkü mutfak turizmi kültür turizminin bir alt kümesi olarak kabul edilirken, tarım turizmi kırsal turizmin bir alt kümesi olarak kabul edilir, ancak mutfak turizmi ve tarım turizmi ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır.…

devamını oku

Gastrofizik

Gastrofizik Gastrofizik terimi, uyarıcı etki ile oluşturulan algı ve duyumları inceleyen gıda bilimi olan gastronomi ile psikofiziğin birleşimidir. Gastrofizik, keyifli bir yemeğin sadece lezzetle değil, çevresel ve duyusal faktörler gibi çeşitli faktörlerle de açıklanabileceğini ifade eder. Beslenme ve sağlıklı yaşam bilimi her geçen gün ilerlemektedir. Son zamanlarda gıda ile ilişkimizin gıdanın sadece enerji veya besin öğelerinden…

devamını oku

Gastro Kültür

GASTRO KÜLTÜR Yeme ve içme bireyin yaşamını devam ettirebilmesi için en önemli ihtiyacıdır. Bu gereklilik, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisinde atılması gereken adımların başında gelmektedir. Yemek ve mutfak kavramlarının anlamlarına baktığımızda çeşitli tanımlar karşımıza çıkmaktadır. Örneğin ünlü gastronom Savarin, mutfak kültürünü gastronomi olarak tanımlamış ve “Gastronomi, kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimsel bir disiplindir” diye…

devamını oku