GASTRO KÜLTÜR

Yeme ve içme bireyin yaşamını devam ettirebilmesi için en önemli ihtiyacıdır. Bu gereklilik, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisinde atılması gereken adımların başında gelmektedir. Yemek ve mutfak kavramlarının anlamlarına baktığımızda çeşitli tanımlar karşımıza çıkmaktadır. Örneğin ünlü gastronom Savarin, mutfak kültürünü gastronomi olarak tanımlamış ve “Gastronomi, kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimsel bir disiplindir” diye devam etmiştir. Bir başka açıdan Amerika’da yemek ve mutfağın tanımı ve gastronomi kavramı şu şekilde tanımlanmaktadır: Gastronomi, iyi yemek ve yeme sanatını içerir ve belirli bölgelere ait mutfak geleneklerini içerir. Topluluklar için bir kültür unsuru olarak algılanan yemek, kişilerin arzuları doğrultusunda gerçekleştirdikleri, insanlık tarihinin başlangıcından bu zamana kadar devam eden bir sanatsal nitelik taşımaktadır. Yemek genellikle kültürel kimliklerini korumanın bir aracı olarak kullanılır. Farklı kültürel geçmişlerden gelen insanlar farklı yiyecekler yerler. Ailelerin yaşadığı ve atalarının geldiği yerler, sevilen ve hoşlanmayan yiyecekleri etkiler. Bu yiyecek tercihleri, kültürel veya bölgesel bir grup içinde yiyecek seçimlerinin kalıpları ile sonuçlanır.  Düğün, savaş, göç, sınır komşuluğu ve ticaret yollarının açılması ve geliştirilmesiyle çeşitli kültürler birbirinden etkilenmiş ve kendi mutfak kültürlerini meydana getirmişlerdir. Dinde yemek, dini törenlerin en önemli parçalarından biridir. Yemeğin din kültüründeki rolü, toplulukları arasında saygı göstermenin önemli bir parçasıdır ve bu dinlerin çoğu dini emirlere uyar, bu nedenle yemek farklı şekillerde hazırlanır. Sadece bedeni beslemenin ötesinde, ne yediğimiz ve kiminle yediğimiz, bireyler, topluluklar ve hatta ülkeler arasındaki bağları güçlendirebilir ve ilham verebilir. Aile ile olandan daha yakın bir ilişki yoktur ve yemek, aile rollerini, kurallarını ve geleneklerini tanımlamada büyük rol oynar. Yiyecekleri çevreleyen tutumları, uygulamaları ve ritüelleri keşfetmemize yardımcı olur, kendimiz ve başkaları hakkındaki en temel inançlarımıza ışık tutar. Kültür ve yemek arasında bir ilişki vardır. Bu bizim kimliklerimizi, kültürlerimizi ve çevremizi müzakere eder. İnsanlığın başlangıcından itibaren insanlar sosyal bir bağlamda yaşıyor gibi görünüyor: aile, kalabalık, klan veya kabile. Grubun yeniden üretimi yiyecek anlamına gelir ve daha önceki kolektif kurumlar, yaşamı destekleme zorunluluğundan doğar. Ayrıca  beslenme düzenindeki farklılık, kişileri fizyolojik gereksiniminin karın doyurma ve hayatını sürdürme maksadının ötesinde, tat ve zevk almaya yöneltmektedir. Bu sebeple çeşitli ülkelerden temin edilen farklı besin maddeleri ile yerli besin maddeleri bir araya getirilerek yeni pişirme metodu arayışı ortaya çıkmaktadır. Hazırlıkları bitirilen yemeklerin kimyasında coğrafi etmenler özel bir rol oynamakta, yerel ayrıca bölgesel mutfaklar ortaya çıkmaktadır.

 

 

 

 

Kaynaklar:

1.https://www.wathi.org/

2.https://www.sciencedirect.com/

Gastro Milliyetçilik

GASTRO MİLLİYETÇİLİK Gastro-milliyetçilik veya mutfak milliyetçiliği, milliyetçiliği ve ulusal kimliği teşvik etmenin bir yolu olarak gıdanın ve tarihinin, üretiminin, kontrolünün, hazırlanmasının ve tüketiminin kullanılmasıdır. İki veya daha fazla bölge veya ülke arasında, belirli bir yemeğin veya müstahzarın bu bölgelerden veya ülkelerden biri tarafından talep edilip edilmediği ve diğerleri tarafından benimsenip benimsenmediğine ilişkin tartışmaları içerebilir. Atsuko Ichijo…

devamını oku

Gastro Diplomasi

GASTRO DİPLOMASİ Resmi bir terim olarak gastrodiplomasi sadece 2000’li yılların başlarından beri varken, mutfak diplomasisi uygulaması MÖ 4. yüzyıldan beri yürürlüktedir. Gastrodiplomasi, sadece diplomatları değil, daha geniş bir kamu kitlesini hedef alırken, uygulamanın köklerinin daha geleneksel mutfak diplomasisi sanatında olduğu tartışılabilir. Eski Yunan krallığı Makedonya’nın kralı olan Büyük İskender, hem yabancı hem de Atinalı büyükelçileri…

devamını oku

Gastro Turizm

GASTRO TURİZM Yemek veya yemek turizmi, hem yakın hem de uzak, benzersiz ve unutulmaz yeme ve içme deneyimlerinin arayışıdır. Mutfak turizmi tarım turizminden farklıdır, çünkü mutfak turizmi kültür turizminin bir alt kümesi olarak kabul edilirken, tarım turizmi kırsal turizmin bir alt kümesi olarak kabul edilir, ancak mutfak turizmi ve tarım turizmi ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır.…

devamını oku

Gastrofizik

Gastrofizik Gastrofizik terimi, uyarıcı etki ile oluşturulan algı ve duyumları inceleyen gıda bilimi olan gastronomi ile psikofiziğin birleşimidir. Gastrofizik, keyifli bir yemeğin sadece lezzetle değil, çevresel ve duyusal faktörler gibi çeşitli faktörlerle de açıklanabileceğini ifade eder. Beslenme ve sağlıklı yaşam bilimi her geçen gün ilerlemektedir. Son zamanlarda gıda ile ilişkimizin gıdanın sadece enerji veya besin öğelerinden…

devamını oku

Gastro Kültür

GASTRO KÜLTÜR Yeme ve içme bireyin yaşamını devam ettirebilmesi için en önemli ihtiyacıdır. Bu gereklilik, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisinde atılması gereken adımların başında gelmektedir. Yemek ve mutfak kavramlarının anlamlarına baktığımızda çeşitli tanımlar karşımıza çıkmaktadır. Örneğin ünlü gastronom Savarin, mutfak kültürünü gastronomi olarak tanımlamış ve “Gastronomi, kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimsel bir disiplindir” diye…

devamını oku