GASTRO DİPLOMASİ

Resmi bir terim olarak gastrodiplomasi sadece 2000’li yılların başlarından beri varken, mutfak diplomasisi uygulaması MÖ 4. yüzyıldan beri yürürlüktedir. Gastrodiplomasi, sadece diplomatları değil, daha geniş bir kamu kitlesini hedef alırken, uygulamanın köklerinin daha geleneksel mutfak diplomasisi sanatında olduğu tartışılabilir. Eski Yunan krallığı Makedonya’nın kralı olan Büyük İskender, hem yabancı hem de Atinalı büyükelçileri birlikte yemek yiyip ortak bir yemeği paylaşacakları şekilde ağırlamak için halka açık akşam yemekleri düzenleme mutfak diplomatik uygulamasını kullandı. Bununla birlikte, özel mutfak diplomasisi uygulaması ve gastrodiplomasinin nihai doğuşu, en iyi 19. yüzyıl Fransa’sı ve “yüksek mutfak” ile bağlantılıydı. Daha doğrusu, Fransız Devrimi’nin ardından Fransız şefler, restoranlarını 19. yüzyılın seçkinleri olan Burjuvazi’ye hizmet etmek için açtılar ve Paris’in yakında Avrupa’nın gastronomi başkenti olmasını sağladı. Tarih süreci içerisinde ulusların mutfak kültürleri, farklı sebepler ile çeşitli değişimlere uğramıştır. Bu değişimlerin başında Fransız Devriminden dolayı dünya genelini etkileyen milliyetçilik akımları gelmektedir. Ortaya çıkan milliyetçilik akımları ile ulusların mutfak kültürleri de bu süreçten etkilenmiştir. Ulusal mutfak kültürü Fransız Devrimi’nin ardından yeni oluşum süreci içerisine girmiştir. Yemeklerin isimleri, yapılan pişirme teknikleri, mutfak araç ve gereçlerinin isimlerinde geçmiş dönemlere göndermeler yapılarak ulusların ve mutfakların arasında bir köprü kurulmuştur. Bu da zaman içerinde gastro diplomasini kavramının ortaya çıkışında etkili olmuştur. Peru, Güney Kore, Tayland gibi ülkelerin gerçekleştirmiş olduğu mutfak kültürüne yönelik diplomasi stratejileri ve projeleri ile gastro diplomasi kavramına ilgili duyulmaya başlanmıştır. Günümüzde kamu diplomasisi, kültürel diplomasi, bilimsel diplomasi, gastro diplomasi, vatandaş diplomasisi, müzik diplomasisi gibi birden çok alt dalı bulunmaktadır. Gastro diplomasi kavramını ilk kez kullanan Paul Rockower, kavramı “kalplere ve zihinlere insanların mideleri aracılığıyla ulaşma yöntemi” olarak tanımlamıştır . Yiyeceklerin ile kültürel bir alışveriş yapılması temellerine dayanan gastro diplomasi kavramı toplumların kamu diplomasisi ile mutfak diplomasisi yaratmasını sağlamaktadır. Bir devletin mutfağı, gelenekleri koruyan ve devletler arasındaki sınırları aşan kültürel bir ortaklık sağlayan hem ulusal kimliğinin hem de tarihinin merkezi bir parçasıdır. Gastrodiplomasi, bilgi, iletişim ve diplomatik ilişkilerin engelsiz kültürel alışverişine izin verir. Gelişmiş ülkeler tarihsel olarak gastrodiplomasiyi sıklıkla kullanmışlardır. Gastro Diplomasi, mutfak sanatı ve bir tutam Kamu Diplomasisi yöntemiyle yabancı topluluklar ve kültürlerle ilişki kurmak için ortaya çıkan güçlü bir yaklaşım haline geldi. Konsept eskidir, ancak terminoloji nispeten yenidir. Gıdanın bir ulus markası olarak kullanılması, hükümetlerin daha geniş kültürel diplomasi stratejisinde kullanabileceği özel bir araçtır. Gastro Diplomasisi, ülkelerin güçlü ve benzersiz mutfak kültürlerinin küresel itibarından yararlanmaları ve aynı zamanda gastronomi ve turizm yoluyla sağlam bir ekonomik kalkınma oluşturmaları için gelişmekte olan bir platformdur. Bununla birlikte, bir devlet imajı oluşturmak için mutfak ve gıda yoluyla özel markalaştırma kampanyası fikrini, özellikle de daha az uluslararası etkiye sahip daha küçük devletlerin daha az bilinen ulusal mutfaklarını not etmek nispeten yeni bir olgudur. Bununla birlikte, Gastro Diplomasi, bir devleti sosyal konvansiyonel mutfak yoluyla markalaştırma yeteneğine sahiptir vatandaşlar arasında dirençli milliyetçilik ruhunu teşvik etmek için ortaya çıkan savaş yaklaşımı, aynı zamanda ekonomik faydalar için kimliği sürdürür ve yoğunlaştırır. Gıda, ulusal kimliğin simgesi olarak kullanılabildiğinden, bu temsil esas olarak küresel tanınma yoluyla ekonomik değerlere ulaşmayı amaçlamaktadır.

 

 

 

 

 

Kaynaklar:

1.https://www.researchgate.net/https://

2.www.ukessays.com/

Gastro Milliyetçilik

GASTRO MİLLİYETÇİLİK Gastro-milliyetçilik veya mutfak milliyetçiliği, milliyetçiliği ve ulusal kimliği teşvik etmenin bir yolu olarak gıdanın ve tarihinin, üretiminin, kontrolünün, hazırlanmasının ve tüketiminin kullanılmasıdır. İki veya daha fazla bölge veya ülke arasında, belirli bir yemeğin veya müstahzarın bu bölgelerden veya ülkelerden biri tarafından talep edilip edilmediği ve diğerleri tarafından benimsenip benimsenmediğine ilişkin tartışmaları içerebilir. Atsuko Ichijo…

devamını oku

Gastro Diplomasi

GASTRO DİPLOMASİ Resmi bir terim olarak gastrodiplomasi sadece 2000’li yılların başlarından beri varken, mutfak diplomasisi uygulaması MÖ 4. yüzyıldan beri yürürlüktedir. Gastrodiplomasi, sadece diplomatları değil, daha geniş bir kamu kitlesini hedef alırken, uygulamanın köklerinin daha geleneksel mutfak diplomasisi sanatında olduğu tartışılabilir. Eski Yunan krallığı Makedonya’nın kralı olan Büyük İskender, hem yabancı hem de Atinalı büyükelçileri…

devamını oku

Gastro Turizm

GASTRO TURİZM Yemek veya yemek turizmi, hem yakın hem de uzak, benzersiz ve unutulmaz yeme ve içme deneyimlerinin arayışıdır. Mutfak turizmi tarım turizminden farklıdır, çünkü mutfak turizmi kültür turizminin bir alt kümesi olarak kabul edilirken, tarım turizmi kırsal turizmin bir alt kümesi olarak kabul edilir, ancak mutfak turizmi ve tarım turizmi ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır.…

devamını oku

Gastrofizik

Gastrofizik Gastrofizik terimi, uyarıcı etki ile oluşturulan algı ve duyumları inceleyen gıda bilimi olan gastronomi ile psikofiziğin birleşimidir. Gastrofizik, keyifli bir yemeğin sadece lezzetle değil, çevresel ve duyusal faktörler gibi çeşitli faktörlerle de açıklanabileceğini ifade eder. Beslenme ve sağlıklı yaşam bilimi her geçen gün ilerlemektedir. Son zamanlarda gıda ile ilişkimizin gıdanın sadece enerji veya besin öğelerinden…

devamını oku

Gastro Kültür

GASTRO KÜLTÜR Yeme ve içme bireyin yaşamını devam ettirebilmesi için en önemli ihtiyacıdır. Bu gereklilik, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisinde atılması gereken adımların başında gelmektedir. Yemek ve mutfak kavramlarının anlamlarına baktığımızda çeşitli tanımlar karşımıza çıkmaktadır. Örneğin ünlü gastronom Savarin, mutfak kültürünü gastronomi olarak tanımlamış ve “Gastronomi, kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimsel bir disiplindir” diye…

devamını oku