Dikey Tarım

Dikey tarım (Vertical farming), kapalı alanda, ürün yetiştirmek için kullanılan bir yöntemdir. Raflarda muhafaza edilen alanlarda, topraksız ve güneşe ihtiyaç duyulmadan üretim yapılabilmektedir. Dikey tarım, gıda üretimi için sürdürülebilir ve etkili yollardan biridir. Nordic Harvest şirketinin yapmış olduğu bir çalışmaya göre, geleneksel tarımda kullanılan su, dikey tarımda kullanılan su miktarından 250 kat daha olabilmektedir. 

Dikey tarım yapılırken kullanılan teknoloji, girdilerin ve çıktıların daha iyi izlenmesini de sağlamaktadır. Ürün üretim sürecinde, büyüme koşulları optimum hale getirilir; ürüne yetecek kadar su, sıcaklık, CO2, ışık gibi üretim sürecinde kritik durumlar kontrol altına alınır. Kapalı alanda ürün üretiminden dolayı, hava olaylarından etkilenmezler; bu sayede ürünler uzun süre boyunca tazeliğini korurlar.

Dikey tarım, geleneksel tarım yöntemlerinden daha çok ürün üretimine yardımcı olabilmektedir. Geleneksel tarım ile yılda 2 kez hasat yapılabilirken, dikey tarımda bu oran 15’e çıkabilmektedir. 

Dikey tarımın yaygınlaşmasındaki en temel sorunlardan birisi, maliyetidir. LED ışıkların varlığı, yazılımlar ve sistemlerin kontrolü için bütçe gereklidir. Enerji kullanımı ciddi bir sorundur. Bu enerji kullanımının sera gazı emisyonunu ne kadar etkilediği üzerine çalışmalar devam etmektedir.

Dikey tarım, uygun ortam ve ulaşılabilirlik sağlandıkça, Kentsel Tarım uygulamalarından birisi olabilir. Bu sayede, tercihe ve ihtiyaca göre, bireyler yerelde taze gıdaya ulaşabilirler. Dikey tarım ile sağlanan, pestisit kullanımının sıfıra indirgenmesi, her 1 kg sebze için sadece 2-4 litre su gereksinimi ve arazi kullanımındaki azalma ile bireylerin ve çevrenin sağlığı korunabilmektedir. 

Kaynaklar

  1. Vertical Farming-is this the future of agriculture?, World Economic Forum, May 13, 2022
  2. Vertical Farming, Wageningen University & ResearchPestisitler ve Sağlık

Pestisitler ve Sağlık Günümüzde birçok kişi, tarım zehri denilen pestisitler konusunda tedirgin durumdadır. Pestisitler, bitkileri istenmeyen otlar, kemirgenler, böcekler ve mikroplardan arındırmak için kullanılan bir kimyasaldır. Bu kimyasallar kullanıldıklarında besinler üzerinde de etki bırakabilir. Bu da uzun vadede sağlık problemlerine yol açmaktadır. Pestisitler ilk kullanıldıklarında herhangi bir düzenlemeye tabii değillerdi; ilk defa Rachel Carson 1962…

devamını oku

Hassas Tarım

Hassas Tarım Hassas Tarım (precision farming); teknolojik yöntemler ile toprağın kalitesini ve üretimini artırmayı amaçlayan bir yöntemdir. Hassas tarım, gübre ve ilaç kullanımını azaltmak, buna bağlı çevre kirliliğini azaltmak ve biyoçeşitliliği desteklemek, ürün veriminin artırılarak kısa zamanda kaliteli ürün oluşumuna destek vermek gibi amaçlara sahiptir. Uydu görüntüsü ile tarlayı izleme, mahsülleri kontrol etme, buna ek…

devamını oku

Agroekolojik Tarım

Agroekolojik Tarım Agroekoloji yerel bilgi ile bilimi bir araya getiren, sürdürülebilir tarım uygulamaları ile besin sistemlerini birleştiren, ekolojik ve sosyal bir konsepttir. Doğadaki her canlının devamlılığını düşünür; birbirleri ile etkileşimi ve çeşitliliğini kapsamaktadır.  Agroekolojide, doğanın bize sunduğu ‘sınırlı’ kaynaklara zarar vermeden, doğru ve etkili şekilde kullanarak, gıda üretimi yapılması temel amaçtır.  Agroekolojik üretimde, pestisit kullanılmaz;…

devamını oku

Dikey Tarım

Dikey Tarım Dikey tarım (Vertical farming), kapalı alanda, ürün yetiştirmek için kullanılan bir yöntemdir. Raflarda muhafaza edilen alanlarda, topraksız ve güneşe ihtiyaç duyulmadan üretim yapılabilmektedir. Dikey tarım, gıda üretimi için sürdürülebilir ve etkili yollardan biridir. Nordic Harvest şirketinin yapmış olduğu bir çalışmaya göre, geleneksel tarımda kullanılan su, dikey tarımda kullanılan su miktarından 250 kat daha…

devamını oku

Onarıcı Tarım

Onarıcı Tarım Besleyici ve nitelikli gıda üretimi yaparken, toprak ekosistemini iyileştiren & zenginleştiren yöntemleri barındıran tarımsal sistemlere onarıcı tarım (regenerative agriculture) denir. Üretim yaparken; bitkiyi, hayvanları, çiftçiyi korumak ‘sistemi bozmamak’ temel şarttır. Onarıcı tarım ‘toprak’ı önemser; toprak canlı bir ekosistemdir. Toprak, trilyonlarca bakteri, on binlerce nematod (parazit) ve protozoa, kilometrelerce uzunlukta mantar ağından oluşur. Toprak,…

devamını oku