Dikey Tarım

Dikey tarım (Vertical farming), kapalı alanda, ürün yetiştirmek için kullanılan bir yöntemdir. Raflarda muhafaza edilen alanlarda, topraksız ve güneşe ihtiyaç duyulmadan üretim yapılabilmektedir. Dikey tarım, gıda üretimi için sürdürülebilir ve etkili yollardan biridir. Nordic Harvest şirketinin yapmış olduğu bir çalışmaya göre, geleneksel tarımda kullanılan su, dikey tarımda kullanılan su miktarından 250 kat daha olabilmektedir. 

Dikey tarım yapılırken kullanılan teknoloji, girdilerin ve çıktıların daha iyi izlenmesini de sağlamaktadır. Ürün üretim sürecinde, büyüme koşulları optimum hale getirilir; ürüne yetecek kadar su, sıcaklık, CO2, ışık gibi üretim sürecinde kritik durumlar kontrol altına alınır. Kapalı alanda ürün üretiminden dolayı, hava olaylarından etkilenmezler; bu sayede ürünler uzun süre boyunca tazeliğini korurlar.

Dikey tarım, geleneksel tarım yöntemlerinden daha çok ürün üretimine yardımcı olabilmektedir. Geleneksel tarım ile yılda 2 kez hasat yapılabilirken, dikey tarımda bu oran 15’e çıkabilmektedir. 

Dikey tarımın yaygınlaşmasındaki en temel sorunlardan birisi, maliyetidir. LED ışıkların varlığı, yazılımlar ve sistemlerin kontrolü için bütçe gereklidir. Enerji kullanımı ciddi bir sorundur. Bu enerji kullanımının sera gazı emisyonunu ne kadar etkilediği üzerine çalışmalar devam etmektedir.

Dikey tarım, uygun ortam ve ulaşılabilirlik sağlandıkça, Kentsel Tarım uygulamalarından birisi olabilir. Bu sayede, tercihe ve ihtiyaca göre, bireyler yerelde taze gıdaya ulaşabilirler. Dikey tarım ile sağlanan, pestisit kullanımının sıfıra indirgenmesi, her 1 kg sebze için sadece 2-4 litre su gereksinimi ve arazi kullanımındaki azalma ile bireylerin ve çevrenin sağlığı korunabilmektedir. 

Kaynaklar

  1. Vertical Farming-is this the future of agriculture?, World Economic Forum, May 13, 2022
  2. Vertical Farming, Wageningen University & Research