Değerlerimiz

Kapsayıcılık: GİFT yürütmekte olduğu çalışmalarda, ilgili bütün kesimleri sürece dahil etmeyi hedefler.

Tarafsızlık: GİFT hiçbir çıkar grubunun, politik görüşün veya ideolojinin temsilcisi veya sözcüsü değildir.

Objektiflik: GIFT, çalışmalarında araştırma, analiz, uzmanlık ve veriye dayalı, teyit edilebilir güvenilir bilgi üretimini benimser

Bütüncül Bakabilme: GİFT yürütmekte olduğu çalışmaları, değer zincirinin tarladan sofraya tüm halkalarının varlığını hesaba katarak yürütür.

Kalıcılık için Çalışma: GİFT, tarım-gıda politikalarının finansal, çevresel ve insani kaynakların kalıcılığını destekleyici şekilde geliştirilmesini destekler.

Ekonomik Şeffaflık: GİFT, elde ettiği mali kaynaklar ve harcamalar konusunda şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alır.

Öngörülü Çalışma: GİFT çalışmalarında, dünyada üretilen güncel bilgi, uzmanlık ve  tecrübe ile  tartışılmakta olan/hayata geçen uygulamaların öngörülü biçimde ele alınarak kullanımını destekler.

Doğa ve Teknolojiyle Dostluk: GİFT çalışmalarında, teknolojinin doğal yaşamın muhafazasından taviz vermeden kullanımını destekler.