Tarım ve tarıma dayali sanayi sektörlerinde ekonomik fayda sosyal ve çevresel etki yaratabilecek ürün ve projeleri desteklemeyi amaçlar. 

Üreticileri, ihracatçıları, araştırmacıları, genç ve kadın çiftçileri cesaretlendirmeyi hedefler.

Tarım sektöründe girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün yaygınlaşmasını amaçlar.

9 farklı kategoride ödüllendirecektir. Ödüller alanında lider 7 seçkin jüri üyesinin iki kademeli değerlendirmesi sonucunda sahiplerine 2 Kasım 2023 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek tören ile takdim edilecektir.

En yenilikçi dijitalleşme çözümü

En yenilikçi tohum teknolojisi ürünü

En yenilikçi hayvan ıslahı teknolojisi ürünü

En yenilikçi gübre teknolojisi

En yenilikçi bitki koruma ürünü

En yenilikçi doğa dostu tarım teknolojisi uygulaması-regenerative, ecological vb.

En yenilikçi sürdürülebilir tarım uygulama projesi

En yenilikçi tarım finansman modeli ve uygulaması