En yenilikçi tarımda dijitalleşme çözümü

En yenilikçi tohum teknolojisi ürünü

En yenilikçi hayvan ıslahı teknolojisi ürünü

En yenilikçi gübre teknolojisi

En yenilikçi sulama teknolojisi

En yenilikçi bitki koruma ürünü

En yenilikçi doğa dostu tarım teknolojisi uygulaması-regenerative, ecological vb.

En yenilikçi sürdürülebilir tarım uygulaması projesi

En yenilikçi tarım finansman modeli ve uygulaması