I. Gıda ve Gastronomi İnovasyon Zirvesi 25-26 Mart 2022 Mustafa Kemal Kültür Merkezi/İstanbul

Sizi 25-26 Mart 2022 tarihlerinde İstanbul’da Gıda İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GİFT) ile Healthy Life Gastronomy’nin işbirliği ve Türkiye Aşçılar Federasyonunun (TAFED) uygulamalı gösterimleri ile zenginleştireceği Gıda ve Gastronomi İnovasyon Zirvesi ve Gıda Plus Ödül Töreni Etkinliğine davet etmekten onur duyarız.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de besleyici gıdaya erişim, artan obezite oranları ve iklim de- ğişikliği hepimizin üzerinde düşünmesi ve acil çözüm üretmesi gereken öncelikli konulardır. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının Türkiye Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Çok Paydaşlı Eylem Planına (2017-2025) göre ülkemizde 70 yaş altı her 5 ölümden bir tanesi ve tüm ölümlerin %89’u bulaşıcı olmayan hastalıklarından kaynaklanmaktadır. Beslenme ve yaşam tarzımızda yapacağı- mız değişiklikler ile yıllık 20,000 ölüm önlenebilir. Besleyici gıdaya erişim önemli bir insan hakkı problemidir. Besleyici gıdalar dünyada ve ülkemizde yüksek fiyatlı iken kalorisi yüksek gıdalar ise ucuzdur. Gıda sisteminin bu bakış açısıyla yeniden ele alınması zorunludur. Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GİFT) olarak bizler bu sorunun çözümünde gıda inovasyonu- nun bir araç olarak kullanılabileceğine inanıyoruz. Büyük sorunların çözümleri; ortak akıl, kolektif çaba ve farklı disiplinlerin bir arada çalışmasını gerektirir. Bu nedenle bu organizasyonun düzen- lenmesinde GİFT, Healthy Life Gastronomy Platformu ve Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) beraber çalışmaktadır.

GİFT ve Healthy Life Gastronomy Platformu, ülkemizin büyük potansiyel barındırdığı gastronomi sektörünün daha besleyici, daha sağlıklı ve daha çevreci olması için ürünlerin hazırlık aşama- sından sunumuna kadar tüm sürecin inovatif bir yaklaşım ile ele alınması gerektiğine inanarak bu konuda TAFED ile birlikte toplumsal farkındalığı artırmaya çalışmaktadır.

Bir başka önemli konu ise gıda tedarik zincirinde ortaya çıkan karbon salınımıdır. Türkiye’de il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2020 yılında %93 iken belde ve köylerde yaşayanların oranı %7’dir. Nüfusun yoğun olduğu yerlerde üretilemeyen gıda uzun yolculuklar sonrası tüketim noktalarına farklı araçlarla taşınmaktadır. Bu taşıma sırasında karbon salınımı ile çevreye zarar ve- rilmekte, yanı sıra ürünün bozulması, çürümesi gibi nedenlerle yüzde 10’ların üzerindeki kayıplar sonucu kıymetli kaynaklarımız israf olmakta ve doğa her gün kendi elimizle tahrip edilmektedir.

I. Gıda ve Gastronomi İnovasyon Zirvesi Program

Gıda+ Başvuru Formu